logo

Language

Moduły wejścia / wyjścia

M2M i IoT w INVEO

Man touching IoT (internet of things) network on display

M2M i IoT w Inveo

Z definicji komunikacja M2M to gromadzenie, przetwarzanie i  przekazywanie danych pomiędzy maszynami przewodowo lub bezprzewodowo bez udziału człowieka. Pojęcie to występuję w odniesieniu do  Internetu rzeczy (IoT) lub szerzej Internetu Wszechrzeczy (IoE).  Ta technologia jest na etapie bardzo dynamicznego rozwoju. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości trudno będzie znaleźć dziedzinę życia, która pozostanie bez wpływu IoT.  Dlatego warto zainteresować się już funkcjonującymi i sprawdzonymi modułami, które pozwalają na wykorzystanie potencjału M2M oraz IoT.  Przykładem są urządzenia Inveo serii  LanTick, Nano, Embedded oraz moduł Cronos. Mogą one znaleźć zastosowanie systemach Inteligentnego domu, produkcji rolnej, transportu, usług komunalnych czyli wszystkich tych dziedzinach, które najszybciej będą czerpać z możliwości Internetu rzeczy.

Porównanie możliwości modułów I/O

porownanie

Miniaturowe moduły I/O Lantick Pro PE-1-0 oraz PE-0-1

Niebawem zostaną wprowadzone do sprzedaży dwa minimoduły serii LanTick Pro z jednym wejściem optoizolowanym oraz jednym wyjściem przekażnikowym, których stan jest dostępny poprzez sieć LAN

miniaturowe moduły I/O

LanTick Pro Pe-0-1

Moduły Lantick Pro PE-0-1 oraz LanTick Pro PE-1-0 posiadają wszystkie funkcje swoich starszych i większych braci: wizualizację stanu wejścia i wyjścia na własnej grafice, dwupoziomową autoryzację, obsługę takich samych protokołów.

Update programu Discoverer

 

Discoverer screen

Znany naszym Klientom program Discoverer, służący do wyszukiwania podłączonych do sieci urządzeń naszej produkcji, został wzbogacony o nowe funkcje. Do tej pory możliwe było odczytanie z tabeli parametrów takich jak  IP Address, Host Name, MAC Address, Other Info, Hardware version, Software version. W nowej wersji dodano możliwość szybkiego przejścia do danego urządzenia oraz przesortowania danych według dowolnego parametru poprzez kliknięcie w daną kolumnę.

Program można pobrać tutaj

Nowe oprogramowanie LanTick PRO

Nowe oprogramowanie LanTick PRO

LanTick Pro -strona home

 

Powstało nowe oprogramowanie (firmware) dla modułów serii LanTick wersja PRO. W odniesieniu do poprzednich wersji zmieniono/dodano:

 • layout strony -w zakładce HOME na górnej belce wyświetlane są: typ modułu, wersja oprogramowania, numer IP, mac adres, oraz nazwa modułu nadana przez użytkownika
 • dodany protokół komunikacji KNX/IP -od tej pory moduły mogą komunikować się ze sobą na adresie multicastowym
 • dodany kreator do szybkiej konfiguracji KNX IP oraz ramek TCP, UDP
 • zmianie uległo nazewnictwo trybu pracy kanałów (STATIC -> Bistable, TOGGLE -> Astable, 1-Pulse -> TimeBase)
 • tryb pracy TIMEBASE został rozszerzony o dodatkowe funkcje (szczegółowy opis w instrukcji obsługi)
 • każdy kanał wyjściowy programowo można zanegować
 • nowością jest również możliwość sterowania roletami (logicznie dwa kanały zostały połączone w jeden sterujący silnikiem rolet). W tym trybie moduł automatycznie dba o to żeby w danym momencie załączony mógł być tylko 1 przekaźnik
 • LanTick PRO może w zależności od stanu wejść wysyłać ramki do innych urządzeń i nimi sterować. Ramki mogą być wysyłane protokołem TCP/IP lub UDP/IP na zaprogramowany adres i port jak również protokołem KNX/IP na adres 224.0.23.12 port 3671

Dzięki nowym funkcjom moduły LanTick PRO mogą być stosowane w automatyce budynkowej oraz integrowanie z oprogramowaniem innych firm.

Instrukcja obsługi LanTickPRO

Widget LanTick Remote Controller

Widget LanTick Remote Controller

Udostępniamy następne oprogramowanie pozwalające na sterowanie naszymi modułami.

Widget LanTick Remote Controller dla systemu Android pozwalający z poziomu ekranu głównego sterować modułami LanTick oraz Nano.

Widget LanTick

Widget LanTick

 

Teraz wystarczy tylko jeden dotyk palcem żeby uruchomić dowolne urządzenie.

LanTick Remote Controller

LanTick Remote Controller

Udostępniamy oprogramowanie dla systemu Android pozwalające sterować modułami serii LanTick oraz Nano.

Dzięki aplikacji LanTick Remote Controller można w bardzo prosty sposób wysterować wyjścia przekaźnikowe, odczytać stan wejść z modułów LanTick, Nano IN, Nano OUT lub odczytać temperaturę z modułu NANO Temp.

Po zainstalowaniu aplikacji i poprawnym skonfigurowaniu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku możemy uruchomić urządzenia podłączone do modułu LanTick. Najprostszym przykładem jest załączanie oświetlenia przed garażem lub w ogrodzie bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Aplikacja działa na telefonach i tabletach z systemem Android.

LanTick Remote Controller

LanTick PE remote controller

 

Konfiguracja aplikacji polega na wprowadzeniu podstawowych ustawień takich jak numer IP, maska, brama oraz hasło dostępowe do podłączonego modułu.

Dodatkowo użytkownik może zdefiniować nazwy kanałów w celu łatwiejszej identyfikacji załączanych urządzeń.

Aplikacja nie ma ograniczenia liczby modułów LanTick  którymi można sterować.

LanTick Remote Controller konfiguracja

Lantick PE remote controller -config

 

Aktualną wersję aplikacji można pobrać ze sklepu play.

 

Discoverer

Discoverer

Bardzo szeroko stosowane sieci Ethernet często wyposażone są w serwer DHCP. Serwery te nadają urządzeniom dynamicznie adresy IP. Niekiedy pojawiają się problemy ze sprawdzeniem jaki numer IP dostało nasze urządzenie. Produkty firmy INVEO mają wbudowany mechanizm odnajdywania ich  w sieci, dzięki czemu można je zlokalizować i nawiązać z nimi połączenie. Program Discoverer wyszukuje urządzenia podłączone do sieci i podaje w formie tabeli podstawowe parametry takie jak:

 • adresu IP nadanego statycznie bądź dynamicznie (IP Address),
 • nazwy sieciowej urządzenia(Host Name),
 • przypisanego fizycznego adresu (MAC Address),
 • nazwy urządzenia (Other Info),
 • wersji sprzętowej (Hardware version),
 • wersji oprogramowania w urządzeniu (Software version).

Program działa w systemie Windows z zainstalowaną platformą dotNET 3.5

discoverer

 

Discoverer