logo

Language

Media Converter

Konwerter LAN RS485

media-converter, konwerter LAN RS485, połączenie mostowe M2M

Konwerter LAN RS485

Konwerter umożliwia połączenie urządzeń wyposażonych w interfejs RS485 z komputerem przez sieć LAN TCP/IP.

Zarządzanie i konfiguracja odbywa się przez wbudowaną stronę www.

Przykłady zastosowania:

Połączenie Client TCP → Server TCP.

Moduł który pracuje w trybie Server TCP oczekuje na połączenie od modułu pracującego w trybie Client TCP.

Po nawiązaniu połączenia dane z portu RS485 modułu pierwszego przesyłane są do modułu drugiego i odwrotnie.

Do modułu serwera może być podłączony tylko jeden moduł klienta.

Połączenie takie może być realizowane w sieciach lokalnych jak i sieci internet.

W tym trybie nie ma znaczenia który moduł będzie podłączony do urządzenia MASTER a który do urządzenia SLAVE.

 

Media converter Konwerter Lan RS485

Media Converter połączenie klient-serwer TCP

Przykładowa konfiguracja

Moduł A

Moduł B

IP Address: 192.168.111.15

IP Address: 192.168.111.16

IP Mask: 255.255.255.0

IP Mask: 255.255.255.0

Communication Mode: TCP Server

Communication MODE: TCP Client

Communication IP Address:

Communication IP Address: 192.168.111.16

Communication IP Port: 10000

Communicatio IP Port: 10000

Połączenie Client UDP → Server UDP.

 Wszystkie dane które przychodzą na port RS485 w module klienta są wysyłane do modułu serwera i odwrotnie. Dzięki zastosowaniu protokołu UDP/IP (protokół bezpołączeniowy) można osiągnąć większą przepustowość danych.

Do modułu serwera może wysyłać dane tylko jeden moduł klienta.

Połączenie takie może być realizowane w sieciach lokalnych jak i sieci internet.

Ważne żeby urządzenie Master było podłączone do Media Convertera który pracuje w trybie UDP Client (jak na poniższym obrazku). Jest to związane z tym, że klient wysyłając pierwszy pakiet danych do serwera, ustawia parametry sieciowe do wysyłania danych przez serwer. W przeciwnym razie serwer (gdy nie ma jeszcze odebranego żadnego pakietu) będzie wysyłał dane na adres rozgłoszeniowy (broadcast).

Media converter Konwerter Lan RS485

Media Converter połączenie klient-serwer UDP

Przykładowa konfiguracja

Moduł A

Moduł B

IP Address: 192.168.111.15

IP Address: 192.168.111.16

IP Mask: 255.255.255.0

IP Mask: 255.255.255.0

Communication Mode: UDP Server

Communication MODE: UDP Client

Communication IP Address:

Communication IP Address: 192.168.111.16

Communication IP Port: 10000

Communicatio IP Port: 10000

Połączenie UDP Multicast.

 Wszystkie dane przychodzące na port RS485 wysyłane są na adres multicastowy w danej sieci i trafiają do wszystkich modułów działających w trybie multicast.

Połączenie takie może być realizowane wyłącznie w sieci lokalnej.

Połączenie w trybie UDP / Multicast:

Media converter Konwerter Lan RS485

Media Converter połączenie Multicast

Przykładowa konfiguracja

Moduł A

Moduł B

IP Address: 192.168.111.15

IP Address: 192.168.111.16

IP Mask: 255.255.255.0

IP Mask: 255.255.255.0

Communication Mode: UDP Multicast

Communication MODE: UDP Multicast

Communication IP Address: 224.0.23.55

Communication IP Address: 224.0.23.55

Communication IP Port: 10000

Communicatio IP Port: 10000

Dokumentacja Media Converter

Przejdź do sklepu