logo
Language

Nowy Inveo Discoverer

Użytkowników modułów Inveo na pewno zainteresuje nowa wersja aplikacji Disoverer, służącej do wyszukiwania naszych urządzeń w sieci LAN.

Po zainstalowaniu aplikacji i każdorazowym jej uruchomieniu należy kliknąć przycisk Discoverer Devices aby pobrać aktualną listę urządzeń będących w sieci.

W aplikacji znajdują się podstawowe informacje na temat każdego urządzenia Inveo podłączonego do sieci: nazwa sieciowa, nazwa urządzenia,  adres IP, adres MAC, wersja sprzętowa i wersja oprogramowania. Nowością jest informacja od usłudze DHCP oraz  opcja zdalnej konfiguracji modułu. Aby z niej  skorzystać należy w ustawieniach modułu włączyć usługę Enable Remote Network Config. Po aktywowaniu tej usługi można edytować ustawienia urządzenia:

Po wprowadzeniu zmian  ustawieniach należy pamiętać o zatwierdzeniu ich przyciskiem Change

Każdą kolumnę z danymi w aplikacji można dowolnie przesortować i zmienić ich kolejność.

Aplikacja jest dostępna w zakładce  Pobierz