logo

Language

OW EXPLORER

OW Explorer – konwerter pomiarowy 1-Wire na MODBUS TCP, MODBUS RTU, SNMP, XML, KNX. Pomiar temperatury, wilgotności, zalania

owexplorer_pers800

Urządzenie OW Explorer służy do zbierania i zarządzania danymi z czujników dołączonych do magistrali 1-Wire, dzięki którym można dokonać pomiaru wielkości fizycznych takich jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie. Dane mogą zostać udostępnione do innych urządzeń przez magistralę RS485 (Modbus RTU) lub przez sieć LAN (Modbus TCP, SNMP, HTTP).Do każdego z czujników można przypisać wartość minimalną i maksymalną, po której przekroczeniu zostanie wysłane powiadomienie Syslog, e-mail lub Trap SNMP.

Urządzenie jest zawarte w metalowej obudowie 1U przeznaczonej do montażu w szafach serwerowych oraz teletechnicznych.

Standardowo urządzenie zasilane jest przez zasilacz 12V DC. Opcjonalnie można wybrać zasilanie Ethernet POE IEEE 802.3af 48V

Obsługiwane protokoły sieciowe:

 • protokół SNMP (+Trap)

 • protokół MODBUS TCP

 • protokół MODBUS RTU dostępny na 2 niezależnych portach RS485

 • protokół HTTP/HTTPS

 • E-mail SMTP (wysyłanie powiadomień)

 • Syslog

 • dowolna ramka TCP lub UDP

 • wysyłanie KNX-IP (tryb routing)

 • wysyłanie żądań HTTP GET

OW Explorer posiada wbudowany zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym  oraz synchronizacją SNTP.

Magistrala 1-Wire posiada 3 niezależne porty (1 złącze śrubowe, 2 złącza RJ12), dzięki czemu uszkodzenie jednego (np. zwarcie) pozostaje bez wpływu na pracę pozostałych.

OW Explorer ma możliwość wysyłania ramek sterujących do innych urządzeń używając protokołu TCP/IP, UDP a także KNX i wywołań HTTP GET.

Przykłady ramek sterujących:

Nazwa

Protokół

Adres

Port

Dane

Opis

pwron

TCP

192.168.111.15

9761

\x00\x01\x02\x03

test1

UDP

192.168.111.23

1000

\x12abcdefgh

zamek

GET

192.168.111.24

80

/stat.php?inv=1 YWRtaW46YWRtaW4wMA==

*

lampa

KNX

2/1/2

\x01

Point -dowolna nazwa użytkownika (jest to także nazwa która może być wpisana w konfiguracji zdarzeń jako Execute Point).

Protokół -protokół używany do wysłania ramki (UDP, TCP, GET, KNX)

Adres -adres docelowy

Port -port na który będzie wysłana ramka

Dane -dane do wysłania

* Jeżeli przy wywołaniu HTTP GET wymagana jest autoryzacja, to nazwę użytkownika i hasło [user:pass] należy zakodować w formacie Base64 i dołączyć po znaku spacji wywołania. W przykładzie zakodowano admin:admin00 na YWRtaW46YWRtaW4wMA==

Jeżeli zdarzenie powinno wykonać kilka punktów Points, to można zdefiniować makro w formacie:

Nazwa CALL punkt1,punkt2,…

np. wyslij CALL pwron,test1

Wywołanie punku wyslij spowoduje wykonanie punktów pwron i test1

Moduł jest sprzedawany wraz z

 • kablem LAN 1m

 • mocowaniem  do szafy 19″ ze śrubkami

 • płytą CD z instrukcją obsługi

 • czujnikiem temperatury z przewodem o długości 1m

Akcesoria dodatkowe:

 • SENS-DS – czujnik temperatury w glizie z przewodem o długości 1m

 • SENS-RACK-HUM – czujnik temperatury i wilgotności do montażu opaskami

 • SENS-RACK-TEMP – czujnik temperatury do montażu opaskami

Instrukcja obsługi OW Explorer

 Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania