logo

Language

RFID USB DESK HID

Biurkowy czytnik tagów HID iClass

rfid usb hid

RFID USB DESK HID

RFID USB DESK HID

Czytnik RFID USB DESK HID służy do odczytu tagów w standardzie HID iClasss. Komunikacja odbywa się przez port USB. Czytnik funkcjonuje w oparciu o klasy CDC (wirtualny port szeregowy) oraz HID (emulacja klawiatury) interfejsu USB.

RFID USB DESK HID posiada 3 diody, do których mogą być przyporządkowane zdarzenia: ON, OFF lub ON READ a także buzer, który sygnalizuje podłączenie zasilania oraz odczyt tagu.

Użyteczne funkcje

Format kodu

Konfiguracja pozwala na ustawienie Prefixu oraz Postfixu kodu, a także wybór formatu kodu karty spośród ośmiu dostępnych:

  • Binary – ciąg pięciu bajtów odebranych bezpośrednio z karty. Ten format wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie w trybie pracy: wirtualny port COM
  • HEX LowerCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z małymi literami np. 1a2b3c4d5e.
  • HEX UpperCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami np. 1A2B3C4D5E.
  • HEX UpperCase Letter Minus -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami i dodatkowo pomiędzy bajtami wprowadzony został znak – np. 1A-2B-3C-4D-5E
  • Decimal – kod w formacie dziesiętnym

Uzupełnienia kodu

Przydatną funkcją może być ustawienie Prefixu lub Postfixu po 15 bajtów każdy. Dzięki temu można tak zaprogramować czytnik żeby wyświetlał odczytany kod z transpondera np:

KOD KARTY: 1A-4D-1E-1B-11 <ENTER>

Modyfikacje kodu

Kod może być dowolnie modyfikowany poprzez skracanie długości bajtów lub dodawanie bajtów zerowych, w zależności od potrzeb użytkownika (funkcje Padding i And).

Bajty kodu mogą również zostać odwrócone przy pomocy funkcji SWAP

Czas odczytu

Kod tagu może zostać odczytany natychmiast i wielokrotnie (No delay), lub też można ten parametr zmodyfikować  poprzez zastosowanie funkcji Read Delay, która opóźni odczyt o żądany okres czasu lub funkcji Only new Tag, która pozwoli odczytać dany tag tylko jeden raz z rzędu.

Integracja

Czytnik RFID-USB-DESK można również integrować z własnym oprogramowaniem dzięki zastosowaniu trybu CDC (wirtualny port szeregowy). Tryb ten pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem. Można zapalać każdą diodę z osobna oraz uruchamiać wbudowany generator dźwiękowy a po przyłożeniu transpondera dane automatycznie zostaną wysłane na port szeregowy. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można stworzyć aplikację która oczekuje przyłożenia transpondera i w zależności od odczytanego kodu może wygenerować dźwięk narastający (np. akceptacja) lub dźwięk opadający (np. odrzucenie).

Wykorzystanie urządzenia

Czytnik, we współpracy z programami działającymi na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego przelogowywania użytkowników na jednym komputerze, do identyfikacji sprzętu w wypożyczalniach, w gabinetach weterynaryjnych, klubach, systemach lojalnościowych.

Elewację (naklejkę frontową) urządzenia możemy wykonać w innej wersji wg ustaleń z klientem.

 

Dane techniczne

Napięcie zasilania: USB 5VDC (zasilanie z portu USB komputera)

Standard obsługiwanych transponderów: HID iClass

Częstotliwość nośna: 13,56MHz

Odległość czytania: ok 10 cm

Komunikacja: port USB

Wymiary: wysokość – 22mm, szerokość – 57,5 mm, głębokość: 91,3mm