logo

Language

RFID USB Desk iCla

Biurkowy czytnik tagów HID iClass®

czytnik RFID

RFID USB Desk iCla

RFID USB DESK ICLA

Czytnik RFID USB Desk iCla służy do odczytu tagów w standardzie HID iClass®. Komunikacja odbywa się przez port USB. Czytnik funkcjonuje w oparciu o klasy CDC (wirtualny port szeregowy) oraz HID (emulacja klawiatury) interfejsu USB.

RFID USB Desk ICLA posiada 3 diody, do których mogą być przyporządkowane zdarzenia: ON, OFF lub ON READ a także buzer, który sygnalizuje podłączenie zasilania oraz odczyt tagu.

 

Dane techniczne

Napięcie zasilania: USB 5VDC (zasilanie z portu USB komputera)

Standard obsługiwanych transponderów: HID iClass® (tylko CSN)

Częstotliwość nośna: 13,56MHz

Odległość czytania: ok 10 cm

Komunikacja: port USB

Wymiary: wysokość: 22mm, szerokość: 57,5 mm, długość: 91,3mm

Użyteczne funkcje

Format kodu

Konfiguracja pozwala na ustawienie Prefixu oraz Postfixu kodu, a także wybór formatu kodu:

 • Binary – ciąg bajtów odebranych bezpośrednio z transpondera. Ten format wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie w trybie pracy: wirtualny port COM
 • HEX LowerCase Letter – odebrany kod  przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z małymi literami np. 1a2b3c4d5e.
 • HEX UpperCase Letter – odebrany kod  przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami np. 1A2B3C4D5E.
 • HEX UpperCase Letter Minus – odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami a dodatkowo pomiędzy bajtami wprowadzony został znak , np. 1A-2B-3C-4D-5E
 • Decimal – kod w formacie dziesiętnym

Uzupełnienia kodu

Przydatną funkcją może być ustawienie Prefixu lub Postfixu. Dzięki temu można tak zaprogramować czytnik aby oddawał odczytany kod z transpondera  w formie np:

KOD KARTY: 1A-4D-1E-1B-11 <ENTER>

Modyfikacje kodu

Kod odebrany z transpondera może być modyfikowany przy pomocy funkcji:

 • negowania – Bit Negation,
 • zamieniania – Swap Bit, Swap Byte,
 • definiowania jego długości – Begin (bit), End (bit), Padding,
 • wyrównywania długości – Align
 • dopasowania długości – Auto Lenght

Czas odczytu

Czytnik posiada opcję Read Delay, pozwalającą definiować czas, po upływie którego dany transponder ma zostać odczytany:

 • Only new TAG – odczyt tego samego tagu następuje po określonym przez użytkownika czasie. Nowy transponder będzie odczytany natychmiast
 • No delay – natychmiastowy odczyt każdego transpondera.
 • User defined – użytkownik określa czas opóźnienia, który będzie zastosowany dla każdego transpondera.

Integracja

Czytniki serii RFID USB Desk można integrować z własnym oprogramowaniem dzięki zastosowaniu trybu CDC (wirtualny port szeregowy), który pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem. Można zapalać każdą diodę z osobna oraz uruchamiać wbudowany generator dźwiękowy a po przyłożeniu transpondera dane automatycznie zostaną wysłane na port szeregowy. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można stworzyć aplikację która oczekuje przyłożenia transpondera i w zależności od odczytanego kodu może wygenerować dźwięk narastający (np. akceptacja) lub dźwięk opadający (np. odrzucenie).

Wykorzystanie urządzenia

Czytnik, we współpracy z programami działającymi na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego przelogowywania użytkowników na jednym komputerze, do identyfikacji sprzętu w wypożyczalniach, w gabinetach weterynaryjnych, klubach, systemach lojalnościowych itp.

Czytnik występuje w wersjach obsługujących transpondery:

Dokumentacja RFID Desk iCla

Przejdź do sklepu