logo

Language

modbus tcp

LanTick Pro PE-1-0

LanTick Pro PE-1-0 – Sterowanie przez internet

Inteligentny moduł I/O do sieci Ethernet (LAN)

Sterowanie urządzeniami przez internet  –  LanTick Pro PE-1-0

Miniaturowy moduł posiada jedno wyjście przekaźnikowe NO, za pomocą którego możliwe jest sterowanie urządzeniami przez sieć LAN

Sterowanie urządzeniami przez internet

LanTick Pro PE-1-0

Odczytanie oraz zmianę stanu wyjścia umożliwia:

 • przeglądarka internetowa (strona WWW)
 • dedykowany program działający pod systemem Windows XP lub nowszym
 • program linii komend Linux
 • protokół MODBUS TCP
 • protokół SNMP
 • protokół HTTP (GET)
 • telefon/tablet z systemem Android
 • KNX-IP

Moduł  posiada 2-poziomową autoryzację (dla Administratora i Użytkownika).

Podobnie jak w innych wersjach urządzeń serii LanTick Pro dostępna jest wizualizacja stanu wyjścia na własnej grafice, oraz jej zmiana za sprawą aktywacji wyjścia.

Parametry techniczne modułu LanTick Pro PE-1-0

Sposób konfiguracjiwbudowany serwer www
Ilość wyjść1
Typ wyjśćPrzekaźnik -bezpotencjałowe
Napięcie zasilania12-24VDC
InterfejsRJ45 (10BASE-T)
Obsługiwane protokołyHTTP, TCP, SNMP, MODBUS TCP,
Wymiary
Temperatura pracy5 – 50 °C
Temperatura przechowywania-10 to 85 °C
Wilgotność5-95%

Instrukcja osbsługi Lantick PRO

Przejdź do sklepu

LanTick PRO PE-0-1

Sterowanie przez internet

Inteligentny moduł I/O do sieci Ethernet (LAN)

Odczyt stanu wejścia przez LAN

LanTick Pro Pe-0-1

LanTick Pro PE-0-1 to miniaturowy moduł posiadający jedno  wejście optoizolowane, którego stan można monitorować poprzez sieć LAN. Dodatkowo stan wejścia można zwizualizować na  własnej grafice, która będzie się zmieniać w czasie jego aktywacji.

Odczyt statusu i zmiana stanu wejścia jest możliwa poprzez:

 • dowolną przeglądarkę internetową
 • dedykowany program działający pod systemem Windows XP lub nowszym
 • program linii komend Linux
 • protokół MODBUS TCP
 • protokół SNMP
 • protokół HTTP (GET)
 • telefon/tablet z systemem Android

Moduł posiada dwupoziomową autoryzację (dla Administratora i Użytkownika)

Parametry techniczne modułu LanTick Pro PE-0-1

Sposób konfiguracjiwbudowany serwer www
Ilość wejść1
Typ wejśćOptoizolowane/zwierne
Napięcie zasilania12-24VDC
InterfejsRJ45 (10BASE-T)
Obsługiwane protokołyHTTP, TCP, SNMP, MODBUS TCP,
Wymiary
Temperatura pracy5 – 50 °C
Temperatura przechowywania-10 to 85 °C
Wilgotność5-95%

Instrukcja obsługi Lantick PRO

Przejdź do sklepu

OW EXPLORER

OW Explorer – konwerter pomiarowy 1-Wire na MODBUS TCP, MODBUS RTU, SNMP, XML, KNX. Pomiar temperatury, wilgotności, zalania

owexplorer_pers800

Urządzenie OW Explorer służy do zbierania i zarządzania danymi z czujników dołączonych do magistrali 1-Wire, dzięki którym można dokonać pomiaru wielkości fizycznych takich jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie. Dane mogą zostać udostępnione do innych urządzeń przez magistralę RS485 (Modbus RTU) lub przez sieć LAN (Modbus TCP, SNMP, HTTP).Do każdego z czujników można przypisać wartość minimalną i maksymalną, po której przekroczeniu zostanie wysłane powiadomienie Syslog, e-mail lub Trap SNMP.

Urządzenie jest zawarte w metalowej obudowie 1U przeznaczonej do montażu w szafach serwerowych oraz teletechnicznych.

Standardowo urządzenie zasilane jest przez zasilacz 12V DC. Opcjonalnie można wybrać zasilanie Ethernet POE IEEE 802.3af 48V

Obsługiwane protokoły sieciowe:

 • protokół SNMP (+Trap)

 • protokół MODBUS TCP

 • protokół MODBUS RTU dostępny na 2 niezależnych portach RS485

 • protokół HTTP/HTTPS

 • E-mail SMTP (wysyłanie powiadomień)

 • Syslog

 • dowolna ramka TCP lub UDP

 • wysyłanie KNX-IP (tryb routing)

 • wysyłanie żądań HTTP GET

OW Explorer posiada wbudowany zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym  oraz synchronizacją SNTP.

Magistrala 1-Wire posiada 3 niezależne porty (1 złącze śrubowe, 2 złącza RJ12), dzięki czemu uszkodzenie jednego (np. zwarcie) pozostaje bez wpływu na pracę pozostałych.

OW Explorer ma możliwość wysyłania ramek sterujących do innych urządzeń używając protokołu TCP/IP, UDP a także KNX i wywołań HTTP GET.

Przykłady ramek sterujących:

Nazwa

Protokół

Adres

Port

Dane

Opis

pwron

TCP

192.168.111.15

9761

\x00\x01\x02\x03

test1

UDP

192.168.111.23

1000

\x12abcdefgh

zamek

GET

192.168.111.24

80

/stat.php?inv=1 YWRtaW46YWRtaW4wMA==

*

lampa

KNX

2/1/2

\x01

Point -dowolna nazwa użytkownika (jest to także nazwa która może być wpisana w konfiguracji zdarzeń jako Execute Point).

Protokół -protokół używany do wysłania ramki (UDP, TCP, GET, KNX)

Adres -adres docelowy

Port -port na który będzie wysłana ramka

Dane -dane do wysłania

* Jeżeli przy wywołaniu HTTP GET wymagana jest autoryzacja, to nazwę użytkownika i hasło [user:pass] należy zakodować w formacie Base64 i dołączyć po znaku spacji wywołania. W przykładzie zakodowano admin:admin00 na YWRtaW46YWRtaW4wMA==

Jeżeli zdarzenie powinno wykonać kilka punktów Points, to można zdefiniować makro w formacie:

Nazwa CALL punkt1,punkt2,…

np. wyslij CALL pwron,test1

Wywołanie punku wyslij spowoduje wykonanie punktów pwron i test1

Moduł jest sprzedawany wraz z

 • kablem LAN 1m

 • mocowaniem  do szafy 19″ ze śrubkami

 • płytą CD z instrukcją obsługi

 • czujnikiem temperatury z przewodem o długości 1m

Akcesoria dodatkowe:

 • SENS-DS – czujnik temperatury w glizie z przewodem o długości 1m

 • SENS-RACK-HUM – czujnik temperatury i wilgotności do montażu opaskami

 • SENS-RACK-TEMP – czujnik temperatury do montażu opaskami

Instrukcja obsługi OW Explorer

 Przejdź do sklepu

Nano RFID

Nano RFID – odczyt rfid Unique przez lan.

Nano RFID - odczyt rfid unique przez lan

Nano RFID – odczyt rfid unique przez lan

Miniaturowy moduł Nano RFID  służy do odczytu transponderów w standardzie UNIQUE.  Został zaprojektowany z myślą o integracji z dowolnym oprogramowaniem klienta. Komunikacja z modułem odbywa się poprzez sieć LAN.

Kod odczytany z tagu jest dostępny:

 • poprzez wbudowany serwer www, przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej (preferowane przeglądarki to MOZILLA FIREFOX, OPERA, CHROME)
 • poprzez protokół HTTP w trybie serwer
 • poprzez protokół HTTP w trybie klient
 • poprzez protokół MODBUS TCP
 • poprzez protokół SNMP

Po podłączeniu do sieci i prostej konfiguracji urządzenie jest gotowe do pracy.

screen1

Po wybraniu zakładki HOME wyświetlone zostają:

 • SV:0.1 -wersja oprogramowania
 • Last ID: 8500c2b4a8 ostatni odczytany TAG w formacie HEX
 • Number Of Read ID: 1 – ilość  odczytanych tagów od momentu resetu urządzenia

Urządzenie daje Użytkownikowi możliwość skonfigurowania usług, które mają być aktywne:

 • Enable MODBUS TCP Protocol – załączenie serwera MODBUS TCP
 • Enable SNMP– załączenie obsługi protokołu SNMP
 • Control only by HTTP GET – wybranie trybu pracy modułu jako serwer HTTP
 • Control only by HTTP Client – wybranie trybu pracy modułu jako klient HTTP
 • Enable TFTP Bootloader – włączenie bootloadera

Protokół SNMP umożliwia pobranie odczytanego numeru ID tagu.

Moduł umożliwia wysyłanie komunikatów TRAP po poprawnym odczycie tagu RFID.

Aby odczytać aktualny stan modułu poprzez protokół http można w przeglądarce internetowej odwołać się do podstrony np. http://192.168.111.15/status.xml

Wyświetlony zostanie zasób w formacie XML opisujący podstawowe informacje:

<status>

<netbios>NANO RFID</netbios>

<mac>d8:80:39:5c:6b:7a</mac>

<id>8500c2b4a8</id>

<newId>0</newId>

<cnt>1</cnt>

<resetFlag>1</resetFlag>

<enable>1</enable>

<httpClientStatus>0</httpClientStatus>

</status>

Sekcja

Opis

<netbios>NANO RFID</netbios>

Nazwa NETBIOS modułu

<mac>d8:80:39:5c:6b:7a</mac>

MAC adres modułu

<id>8500c2b4a8</id>

Ostatni odczytany kod z tagu RFID w formacie heksadecymalnym

<newId>0</newId>

W trybie Control only by HTTP GET

1-odczytano nowy tag RFID

0-nie odczytano nowego tagu RFID

<cnt>1</cnt>

Ilość odczytanych tagów RFID od resetu urządzenia

<enable>1</enable>

1-moduł radiowy załączony

0-moduł radiowy wyłączony

<resetFlag>1</resetFlag>

1-nastąpił reset modułu

<httpClientStatus>0</httpClientStatus>

Aktualny stan połączenia TCP w trybie Control only by HTTP Client

1-połączono z serwerem -socket otwarty

2-odebrano dane z serwera

3-połączenie zakończone

100-brak połączenia z serwerem

 

Sterowanie modułem w trybie Control only by HTTP GET polega na wysłaniu do modułu odpowiedniej komendy protokołem http.

http://192.168.111.15/status.xml?

Lp

Komenda

Nazwa

Opis

1

enable

Enable RFID

Załączenie anteny w module RFID

http://192.168.111.15/status.xml?enable=1

Wyłączenie anteny w module RFID

http://192.168.111.15/status.xml?enable=0

2

resetFlag

Reset Flag

Po uruchomieniu lub resecie modułu flaga ustawiona na 1.

Skasowanie flagi resetu

http://192.168.111.15/status.xml?resetFlag=0

3

releaseId

Release ID

Skasowanie flagi odczytu i oczekiwanie na zbliżenie tagu RFID

http://192.168.111.15/status.xml?releaseid=1

4

led

Led control

Załączenie diody sygnalizacyjnej

led=TimeOn,TimeOff,Cnt

TimeOn*0,1 sekundy, TimeOff*0,1 sekundy

http://192.168.111.15/status.xml?led=5,3,4

Załączenie led na 0,5 sekundy, wyłączenie na 0,3 sekundy i powtórzenie sekwencji 4 razy

5

buzz

Buzzer control

Załączenie diody sygnalizacyjnej

led=TimeOn,TimeOff,Cnt

TimeOn*0,1 sekundy, TimeOff*0,1 sekundy

http://192.168.111.15/status.xml?buzz=5,3,4

Załączenie sygnalizatora akustycznego na 0,5 sekundy, wyłączenie na 0,3 sekundy i powtórzenie sekwencji 4 razy

Moduły Nano-RFID mogą być integrowane z własnym oprogramowaniem. Mogą pracować jako serwer (wybrana opcja Control only by HTTP GET) lub jako klient (wybrana opcja Control only by HTTP Client).

Tryb pracy serwer (Control only by HTTP GET):

W tym trybie host zewnętrzny łączy się do modułu i zarządza nim poprzez protokół http.

Host zarządzający musi cyklicznie odczytywać zasób status.xml z modułu Nano-RFID
i w zależności od stanu odczytanego z pliku xml wywoływać odpowiednie funkcje.

Po zbliżeniu tagu w pole odczytu w zasobie status.xml zostaną uzupełnione odpowiednie pola i moduł zablokuje możliwość odczytu do momentu wywołania funkcji releaseid powodującej przejście modułu do stanu oczekiwania na zbliżenie tagu.

Poprzez odpowiednie funkcje można zaświecić diodę LED sygnalizującą odczytanie karty, wygenerować sygnał dźwiękowy itp.

Wadą takiego rozwiązania jest konieczność cyklicznego odczytywania zasobu status.xml modułu.

Tryb pracy klient (Control only by HTTP Client):

W tym trybie po poprawnym odczycie tagu rfid moduł automatycznie łączy się do serwera i wysyła dane o odczytanym tagu na odpowiedni zasób serwera (metodą HTTP GET). W odpowiedzi mogą zostać pobrane informacje o stanie diody LED lub sygnalizatora dźwiękowego.

Zaletą tego trybu pracy jest to, że bezpośrednio po odczycie karty moduł sam wysyła kod do serwera lub aplikacji sterującej.

Przykładem może być zapisanie do bazy mysql lub pliku na serwerze odczytanego tagu rfid, numeru MAC czytnika oraz czasu odczytu.

Warto zaznaczyć, że urządzenie posiada opcję aktualizacji oprogramowania, które w najnowszej wersji jest udostępnione w zakładce Pobierz

Instrukcja obsługi Nano RFID

Przejdź do sklepu

Lantick PE-2-2

 Sterowanie przez internet

Inteligentny moduł I/O do sieci Ethernet (LAN)

lantick pe-2-2 sterowanie urządzeniami elektrycznymi przez internet

Moduł Lantick PE-2-2

Moduł przekaźników sterowany przez sieć LAN.

Moduł przekaźników  umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przez internet.

Urządzenie posiada 2 wyjścia przekaźnikowe 250V, sterowane przy użyciu protokołu TCP/IP oraz 2 optoizolowane wejścia binarne które mogą pracować w trybie licznika.

Zarządzanie i konfigurację urządzenia można wykonać na różne sposoby:

 • poprzez wbudowaną stronę www z wbudowaną stroną wizualizacji
 • poprzez program uruchamiany z linii komend dla środowiska WINDOWS/LINUX
 • protokołem MODBUS TCP
 • protokołem SNMP
 • protokołem KNX-IP
 • telefonem lub tabletem z systemem Android

Moduły mogą być połączone ze sobą w trybie M2M.

Lantick pe-2-2 połączenie M2M przekaźnik internetowy sterowanie przez internet

Lantick – połączenie M2M

 

Parametry techniczne modułu LanTick PE-2-2

Sposób konfiguracjiwbudowany serwer www
Napięcie zasilania12-24VDC
Moc 1,5 W
Ilość wejść2
Typ wejśćtransoptor lub zwierne
Napięcie wejścia10-24VDC
Maksymalna częstotliwość wejściowa1000Hz
Maksymalna wartość licznika4 294 967 296
Ilość wyjść2
Type wyjśćprzekaźnikowe
Maksymalne napięcie pracy wyjścia250VAC lub 30VDC
Maksymalny prąd obciążenia 8A
Wyprowadzone styki przekaźnikówNO-COM-NC
Typ pracy wyjściamonostabilny, bistabilny, jednokrotne wyzwolenie
Rozdzielczość czasu załączenia/wyłączenia100ms
InterfejsRJ45 (10BASE-T)
Obsługiwane protokołyHTTP, TCP, SNMP, MODBUS TCP,
Wymiary
Temperatura pracy5 – 50 °C
Temperatura przechowywania-10 to 85 °C
Wilgotność5-95%

pe2-2-dimWymiary modułu PE-2-2 podane w milimetrach.

Instrukcja obsługi Lantick PRO

Przejdź do sklepu

Lantick PE-0-8

Sterowanie przez internet

Inteligentny moduł I/O do sieci Ethernet (LAN)

 

LanTick PE-0-8 odczyt stanów wejść przez internet

LanTick PE-0-8 odczyt stanów wejść przez internet

 

 

Lantick PE-0-8 to moduł posiadający 8 wejść optoizolowanych z możliwością monitorowania poprzez internet. Wejścia mogą pracować w trybie zliczania impulsów.

Moduł został wyposażony w szereg diod sygnalizujących aktywne zasilanie (POWER), stan połączenia Lan (LINK i ACK), aktualny stan każdego wyjścia (OUTPUT 1-8), utracenie komunikacji Modbus (SAFE), połączenie 1 do 1 lub do serwera dashboard (REMOTE), aktywny tryb DHCP (DHCP), tryb pracy normalnej (NORM) oraz w trybie Bootloader (BOOT).

Standardowo dostępna jest wizualizacja www stanów wejść przygotowana na własnej grafice. Ponadto moduł umożliwia zmianę wyświetlanej grafiki przez aktywację wybranego wejścia.

Odczytanie oraz zmianę stanu wejść umożliwia:

 • przeglądarka internetowa (strona WWW)
 • dedykowany program działający pod systemem Windows XP lub nowszym
 • program linii komend Linux
 • protokół MODBUS TCP
 • protokół SNMP
 • protokół HTTP (GET)
 • protokół KNX-IP
 • telefon/tablet z systemem Android

Urządzenie posiada 2-poziomową autoryzację (dla Administratora i Użytkownika).

Poniżej przedstawiono widok ekranu głównego na którym widać aktualny stan wejścia oraz stan liczników przyporządkowanych do każdego wejścia.

home

 

Parametry techniczne modułu LanTick PE-0-8

Sposób konfiguracjiwbudowany serwer www
Ilość wejść8
Typ wejśćOptoizolowane
Napięcie zasilania12-24VDC
InterfejsRJ45 (10BASE-T)
Obsługiwane protokołyHTTP, TCP, SNMP, MODBUS TCP,
Wymiary
Temperatura pracy5 – 50 °C
Temperatura przechowywania-10 to 85 °C
Wilgotność5-95%

W zakładce “Pobierz” dostępna jest aplikacja LanTick Data Logger umożliwiająca monitorowanie, zapisywanie w formacie CSV oraz wysyłanie poprzez e-mail stanów wejść.

f1

 

Instrukcja obsługi Lantick PRO

Przejdź do sklepu

Lantick PE-8-0

 LanTick PE-8-0

Sterowanie przez internet

Inteligentny moduł I/O do sieci Ethernet (LAN)

Lantick PE-8-0 -sterowanie urządzeniami przez internet

Lantick PE-8-0 sterowanie urządzeniami przez internet

Lantick PE-8-0 posiada 8 wyjść przekaźnikowych przez które możliwe jest sterowanie urządzeniami przez internet / lan.

Standardowo dostępna jest wizualizacja www stanów wyjść przygotowana na podstawie własnej grafiki. Ponadto moduł umożliwia zmianę wyświetlanej grafiki przez aktywację wybranego wejścia/wyjścia.

Odczytanie oraz zmianę stanu wyjść umożliwia:

 • przeglądarka internetowa (strona WWW)
 • dedykowany program działający pod systemem Windows XP lub nowszym
 • program linii komend Linux
 • protokół MODBUS TCP
 • protokół SNMP
 • protokół HTTP (GET)
 • telefon/tablet z systemem Android
 • KNX-IP

Urządzenie posiada 2-poziomową autoryzację (dla Administratora i Użytkownika).

Poniżej przedstawiono widok ekranu głównego na którym widać numer przekaźnika, jego przyporządkowaną nazwę, przycisk zmieniający stan oraz kontrolkę obrazującą aktualny stan.

home

 

Urządzenie umożliwia wczytanie grafiki na której w przeglądarce internetowej rozmieszczane są kontrolki służące do odczytu oraz zmiany stanu przypisanego wejścia lub wyjścia.

Sterowanie przez internet Lantick pe-8-0

Przykład konfiguracji przekaźników:

channel

 

Parametry techniczne modułu LanTick PE-8-0

Sposób konfiguracjiwbudowany serwer www
Ilość wyjść8
Typ wyjśćPrzekaźnik -bezpotencjałowe
Napięcie zasilania12-24VDC
InterfejsRJ45 (10BASE-T)
Obsługiwane protokołyHTTP, TCP, SNMP, MODBUS TCP,
Wymiary
Temperatura pracy5 – 50 °C
Temperatura przechowywania-10 to 85 °C
Wilgotność5-95%

Instrukcja obsługi Lantick PRO

Przejdź do sklepu