logo

Language

RFID USB

RFID-USB-DESK (Mif)

Wielofunkcyjny czytnik transponderów w standardzie Mifare 13,56MHz

Mifare USB

Czytnik RFID-USB-DESK

Mifare USB

Czytnik RFID-USB-DESK (Mif) został stworzony do pracy biurowej. Działa po podłączeniu do gniazda USB komputera. Obsługuje tagi w standardzie Mifare. Czytnik pracuje w oparciu  klasy CDC (wirtualny port szeregowy) oraz HID (emulacja klawiatury) interfejsu USB.

Czytnik wyposażono w  3 diody, którym można przyporządkować zdarzenia: ON, OFF lub ON READ.

Mifare USB

Program konfiguracyjny RFID-USB-DESK (Mif)

Użyteczne funkcje

Konfiguracja czytnika za pomocą dołączonego oprogramowania pozwala na ustawienie Prefixu oraz Postfixu kodu, a także wybór formatu kodu karty spośród pięciu dostępnych:

 • Binary – ciąg pięciu bajtów odebranych bezpośrednio z karty. Ten format wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie w trybie pracy: wirtualny port COM
 • HEX LowerCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z małymi literami np. 1a2b3c4d5e.
 • HEX UpperCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami np. 1A2B3C4D5E.
 • HEX UpperCase Letter Minus -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami i dodatkowo pomiędzy bajtami wprowadzony został znak – np. 1A-2B-3C-4D-5E
 • Decimal  – przekształca odebrany kod na postać dziesiętną

Funkcje Output options pozwalają modyfikować odczytany kod:

 • Swap Output  – włączenie funkcji powoduje wyświetlanie kodu w odwrotnej kolejności
 • AND – nakłada iloczyn logiczny na bajty odczytanego kodu
 • PADDING – uzupełnia zerami bajty kodu do osiągnięcia wybranej ilości bajtów.

Funkcje AND i PADDING pozwalają nam ujednolicić dane, gdy posługujemy się tagami o różnej długości (4,7 lub 10 bajtów)

 

Parametr Read Delay pozwala na wybór spośród 6 opcji. Przede wszystkim odczytywanie tagu co 1, 1,5, 2 i 3 sekundy. W opcji No delay tag jest odczytywany co 0,5 sekundy. Najciekawszą opcją jest Only new Tag, w której czytnik odczytuje kod tylko raz, nawet jeżeli tag pozostaje ciągle zbliżony. Kolejny odczyt następuję dopiero po odsunięciu i ponownym zbliżeniu transpondera.

Czytnik  możne być integrowany z oprogramowaniem klienta, dzięki zastosowaniu trybu CDC (wirtualny port szeregowy). Tryb ten pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem. Można zapalać każdą diodę z osobna oraz uruchamiać wbudowany generator dźwiękowy a po przyłożeniu transpondera dane automatycznie zostaną wysłane na port szeregowy. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można stworzyć aplikację która oczekuje przyłożenia transpondera i w zależności od odczytanego kodu może wygenerować dźwięk narastający (np. akceptacja) lub dźwięk opadający (np. odrzucenie).

Wykorzystanie urządzenia

Czytnik, we współpracy z programami działającymi na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego przelogowywania użytkowników na jednym komputerze, do identyfikacji sprzętu w wypożyczalniach, w gabinetach weterynaryjnych, klubach, systemach lojalnościowych.

Elewację (naklejkę frontową) urządzenia możemy wykonać w innej wersji wg ustaleń z klientem.

 

Dane techniczne

Napięcie zasilania: USB 5VDC (zasilanie z portu USB komputera)

Standard obsługiwanych transponderów: Mifare

Częstotliwość nośna: 13,56MHz

Odległość czytania: ok 10 cm

Komunikacja: port USB

Wymiary: wysokość – 22mm, szerokość – 57,5 mm, głębokość: 91,3mm

Instrukcja obsługi RFID-USB-DESK (Mif)

Przejdź do sklepu

Oprogramowanie do konfiguracji modułu

Table_rfid_desk_m

 

RFID-USB-DESK (Uni)

Wielofunkcyjny czytnik tagów Unique

Czytnik RFID-USB-DESK

Czytnik RFID-USB-DESK

Unique USB

Czytnik RFID-USB-DESK  po podłączeniu do komputera przy pomocy kabla USB, umożliwia odczyt kodu transponderów w standardzie UNIQUE Produkt funkcjonuje w oparciu o klasy CDC (wirtualny port szeregowy) oraz HID (emulacja klawiatury) interfejsu USB.  Dołączony do urządzenia program gwarantuje szybką i prostą konfigurację.

RFID-USB-DESK posiada 3 diody, do których mogą być przyporządkowane zdarzenia: ON, OFF lub ON READ.

Unique USB

Program konfiguracyjny RFID-USB-DESK (Uni)

Użyteczne funkcje

Konfiguracja pozwala na ustawienie Prefixu oraz Postfixu kodu,  a także wybór formatu kodu karty spośród ośmiu dostępnych:

 • Binary – ciąg pięciu bajtów odebranych bezpośrednio z karty. Ten format wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie w trybie pracy: wirtualny port COM
 • HEX LowerCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z małymi literami np. 1a2b3c4d5e.
 •  HEX UpperCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami np. 1A2B3C4D5E.
 •  HEX UpperCase Letter Minus -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami i dodatkowo pomiędzy bajtami wprowadzony został znak – np. 1A-2B-3C-4D-5E

W niektórych aplikacjach wymagane jest wprowadzanie danych w formacie dziesiętnym. W takim przypadku wybranie opcji:

 •  Decimal 4 bytes -przekształca cztery najmłodsze bajty kodu z postaci np. 2B3C4D5E na wartość 0725372254
 •  Decimal 3 bytes -przekształca trzy najmłodsze bajty kodu z postaci np. 3C4D5E na wartość 0003951966
 •  Decimal 3,5 bytes -przekształca trzy i pół najmłodszego bajtu kodu z postaci np. B3C4D5E na wartość 0188501342
 • Decimal 5 bytes – przekształca cały kod z postaci np. 1A2B3C4D5E na wartość ‭112394521950‬

Przydatną funkcją może być ustawienie Prefixu lub Postfixu po 15 bajtów każdy. Dzięki temu można tak zaprogramować czytnik żeby wyświetlał odczytany kod z transpondera np:

KOD KARTY: 1A-4D-1E-1B-11 <ENTER>

Parametr Read Delay  pozwala na wybór spośród 6 opcji. Przede wszystkim odczytywanie tagu co 1, 1,5, 2 i 3 sekundy. W opcji No delay tag jest odczytywany co 0,5 sekundy. Najciekawszą opcją jest Only new Tag, w której czytnik odczytuje kod tylko raz, nawet jeżeli tag pozostaje ciągle zbliżony. Kolejny odczyt następuję dopiero po odsunięciu i ponownym zbliżeniu transpondera.

Czytnik RFID-USB-DESK można również integrować z własnym oprogramowaniem dzięki zastosowaniu trybu CDC (wirtualny port szeregowy). Tryb ten pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem. Można zapalać każdą diodę z osobna oraz uruchamiać wbudowany generator dźwiękowy a po przyłożeniu transpondera dane automatycznie zostaną wysłane na port szeregowy. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można stworzyć aplikację która oczekuje przyłożenia transpondera i w zależności od odczytanego kodu może wygenerować dźwięk narastający (np. akceptacja) lub dźwięk opadający (np. odrzucenie).

Wykorzystanie urządzenia

Czytnik, we współpracy z programami działającymi na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego przelogowywania użytkowników na jednym komputerze, do identyfikacji sprzętu w wypożyczalniach, w gabinetach weterynaryjnych, klubach, systemach lojalnościowych.

Elewację (naklejkę frontową) urządzenia możemy wykonać w innej wersji wg ustaleń z klientem.

 

Krótki film prezentujący możliwości czytnika

 

 

 

Dane techniczne

Napięcie zasilania: USB 5VDC (zasilanie z portu USB komputera)

Standard obsługiwanych transponderów: UNIQUE

Częstotliwość nośna: 125kHz

Odległość czytania: ok 10 cm

Komunikacja: port USB

Wymiary: wysokość – 22mm, szerokość – 57,5 mm, głębokość: 91,3mm

Instrukcja osbługi RFID-USB-DESK (Uni)

 

Przejdź do sklepu – RFID-USB-DESK (UNI)