Biurkowy czytnik transponderów RFID

RFID USB
RFID USB Desk

RFID USB Desk służy do odczytu transponderów RFID. W zależności od wersji obsługuje następujące transpondery:

Czytnik może pracować w jednym z dwóch dostępnych trybów: emulacja klawiatury lub wirtualny port szeregowy. Wyboru trybu użytkownik dokonuje przy pomocy aplikacji konfiguracyjnej.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: USB 5VDC (zasilanie z portu USB komputera)

Częstotliwość nośna: 13,56MHz lub 125kHz

Odległość czytania: ok 10 cm

Komunikacja: port USB

Wymiary: wysokość: 22mm, szerokość: 57,5 mm, długość: 91,3mm

Użyteczne funkcje

Format kodu

Konfiguracja pozwala na ustawienie Prefixu oraz Postfixu kodu, a także wybór formatu kodu:

 • Binary – ciąg bajtów odebranych bezpośrednio z transpondera. Ten format wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie w trybie pracy: wirtualny port COM
 • HEX LowerCase Letter – odebrany kod  przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z małymi literami np. 1a2b3c4d5e.
 • HEX UpperCase Letter – odebrany kod  przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z wielkimi literami np. 1A2B3C4D5E.
 • HEX UpperCase Letter Minus – odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z wielkimi literami a dodatkowo pomiędzy bajtami wprowadzony został znak , np. 1A-2B-3C-4D-5E
 • Decimal – kod w formacie dziesiętnym

Uzupełnienia kodu

Przydatną funkcją może być ustawienie Prefixu lub Postfixu. Dzięki temu można tak zaprogramować czytnik aby oddawał odczytany kod z transpondera  w formie np:

KOD KARTY: 1A-4D-1E-1B-11 <ENTER>

Modyfikacje kodu

Kod odebrany z transpondera może być modyfikowany przy pomocy funkcji:

 • negowania – Bit Negation,
 • zamieniania – Swap Bit, Swap Byte,
 • definiowania jego długości – Begin (bit), End (bit), Padding,
 • wyrównywania długości – Align
 • dopasowania długości – Auto Lenght

Czas odczytu

Czytnik posiada opcję Read Delay, pozwalającą definiować czas, po upływie którego dany transponder ma zostać odczytany:

 • Only new TAG – odczyt tego samego tagu następuje po określonym przez użytkownika czasie. Nowy transponder będzie odczytany natychmiast
 • No delay – natychmiastowy odczyt każdego transpondera.
 • User defined – użytkownik określa czas opóźnienia, który będzie zastosowany dla każdego transpondera.

Integracja

Czytniki serii RFID USB Desk można integrować z własnym oprogramowaniem dzięki zastosowaniu trybu CDC (wirtualny port szeregowy), który pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem. Można zapalać każdą diodę z osobna oraz uruchamiać wbudowany generator dźwiękowy a po przyłożeniu transpondera dane automatycznie zostaną wysłane na port szeregowy. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można stworzyć aplikację która oczekuje przyłożenia transpondera i w zależności od odczytanego kodu może wygenerować dźwięk narastający (np. akceptacja) lub dźwięk opadający (np. odrzucenie).

Wykorzystanie urządzenia

Czytnik, we współpracy z programami działającymi na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego przelogowywania użytkowników na jednym komputerze, do identyfikacji sprzętu w wypożyczalniach, w gabinetach weterynaryjnych, klubach, systemach lojalnościowych itp.

Dokumentacja RFID USB-DESK (Uni)

Przejdź do sklepu

Nasza strona korzysta z plików Cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close