Wielofunkcyjny czytnik transponderów w standardzie Mifare 13,56MHz

Mifare USB

Czytnik RFID-USB-DESK (Mif) został stworzony do pracy biurowej. Działa po podłączeniu do gniazda USB komputera. Obsługuje tagi w standardzie Mifare. Czytnik pracuje w oparciu  klasy CDC (wirtualny port szeregowy) oraz HID (emulacja klawiatury) interfejsu USB.

Czytnik wyposażono w  3 diody, którym można przyporządkować zdarzenia: ON, OFF lub ON READ.

Mifare USB

Program konfiguracyjny RFID-USB-DESK (Mif)

Użyteczne funkcje

Konfiguracja czytnika za pomocą dołączonego oprogramowania pozwala na ustawienie Prefixu oraz Postfixu kodu, a także wybór formatu kodu karty spośród pięciu dostępnych:

  • Binary – ciąg pięciu bajtów odebranych bezpośrednio z karty. Ten format wykorzystywany jest praktycznie wyłącznie w trybie pracy: wirtualny port COM
  • HEX LowerCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z małymi literami np. 1a2b3c4d5e.
  • HEX UpperCase Letter -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami np. 1A2B3C4D5E.
  • HEX UpperCase Letter Minus -odebrany kod z karty przekształcony jest na system heksadecymalny (szesnastkowy) z dużymi literami i dodatkowo pomiędzy bajtami wprowadzony został znak – np. 1A-2B-3C-4D-5E
  • Decimal  – przekształca odebrany kod na postać dziesiętną

Funkcje Output options pozwalają modyfikować odczytany kod:

  • Swap Output  – włączenie funkcji powoduje wyświetlanie kodu w odwrotnej kolejności
  • AND – nakłada iloczyn logiczny na bajty odczytanego kodu
  • PADDING – uzupełnia zerami bajty kodu do osiągnięcia wybranej ilości bajtów.

Funkcje AND i PADDING pozwalają nam ujednolicić dane, gdy posługujemy się tagami o różnej długości (4,7 lub 10 bajtów)

 

Parametr Read Delay pozwala na wybór spośród 6 opcji. Przede wszystkim odczytywanie tagu co 1, 1,5, 2 i 3 sekundy. W opcji No delay tag jest odczytywany co 0,5 sekundy. Najciekawszą opcją jest Only new Tag, w której czytnik odczytuje kod tylko raz, nawet jeżeli tag pozostaje ciągle zbliżony. Kolejny odczyt następuję dopiero po odsunięciu i ponownym zbliżeniu transpondera.

Czytnik  możne być integrowany z oprogramowaniem klienta, dzięki zastosowaniu trybu CDC (wirtualny port szeregowy). Tryb ten pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem. Można zapalać każdą diodę z osobna oraz uruchamiać wbudowany generator dźwiękowy a po przyłożeniu transpondera dane automatycznie zostaną wysłane na port szeregowy. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można stworzyć aplikację która oczekuje przyłożenia transpondera i w zależności od odczytanego kodu może wygenerować dźwięk narastający (np. akceptacja) lub dźwięk opadający (np. odrzucenie).

Wykorzystanie urządzenia

Czytnik, we współpracy z programami działającymi na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego przelogowywania użytkowników na jednym komputerze, do identyfikacji sprzętu w wypożyczalniach, w gabinetach weterynaryjnych, klubach, systemach lojalnościowych.

Elewację (naklejkę frontową) urządzenia możemy wykonać w innej wersji wg ustaleń z klientem.

 

Dane techniczne

Napięcie zasilania: USB 5VDC (zasilanie z portu USB komputera)

Standard obsługiwanych transponderów: Mifare

Częstotliwość nośna: 13,56MHz

Odległość czytania: ok 10 cm

Komunikacja: port USB

Wymiary: wysokość – 22mm, szerokość – 57,5 mm, głębokość: 91,3mm

Przejdź do sklepu

 

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close