Nano RFID – odczyt tagów RFID Unique przez LAN.

Miniaturowy moduł Nano RFID  służy do odczytu transponderów w standardzie UNIQUE.  Został zaprojektowany z myślą o integracji z dowolnym oprogramowaniem klienta. Komunikacja z modułem odbywa się poprzez sieć LAN.

Kod odczytany z tagu jest dostępny:

 • poprzez wbudowany serwer www, przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej (preferowane przeglądarki to MOZILLA FIREFOX, OPERA, CHROME)
 • poprzez protokół HTTP w trybie serwer
 • poprzez protokół HTTP w trybie klient
 • poprzez protokół MODBUS TCP
 • poprzez protokół SNMP

Po podłączeniu do sieci i krótkiej konfiguracji urządzenie jest gotowe do pracy.

Urządzenie daje Użytkownikowi możliwość skonfigurowania usług, które mają być aktywne:

  • Enable MODBUS TCP Protocol – załączenie serwera MODBUS TCP
  • Enable SNMP– załączenie obsługi protokołu SNMP
  • Control only by HTTP GET – wybranie trybu pracy modułu jako serwer HTTP
  • Control only by HTTP Client – wybranie trybu pracy modułu jako klient HTTP
 • Enable TFTP Bootloader – włączenie bootloadera

Protokół SNMP umożliwia pobranie odczytanego numeru ID tagu.

Moduł umożliwia wysyłanie komunikatów TRAP po poprawnym odczycie tagu RFID.

Aby odczytać aktualny stan modułu poprzez protokół http można w przeglądarce internetowej odwołać się do podstrony np. http://192.168.111.15/status.xml

Wyświetlony zostanie zasób w formacie XML opisujący podstawowe informacje:

<status>

<netbios>NANO RFID</netbios>

<mac>d8:80:39:5c:6b:7a</mac>

<id>8500c2b4a8</id>

<newId>0</newId>

<cnt>1</cnt>

<resetFlag>1</resetFlag>

<enable>1</enable>

<httpClientStatus>0</httpClientStatus>

</status>

Sekcja

Opis

<netbios>NANO RFID</netbios>

Nazwa NETBIOS modułu

<mac>d8:80:39:5c:6b:7a</mac>

MAC adres modułu

<id>8500c2b4a8</id>

Ostatni odczytany kod z tagu RFID w formacie heksadecymalnym

<newId>0</newId>

W trybie Control only by HTTP GET

1-odczytano nowy tag RFID

0-nie odczytano nowego tagu RFID

<cnt>1</cnt>

Ilość odczytanych tagów RFID od resetu urządzenia

<enable>1</enable>

1-moduł radiowy załączony

0-moduł radiowy wyłączony

<resetFlag>1</resetFlag>

1-nastąpił reset modułu

<httpClientStatus>0</httpClientStatus>

Aktualny stan połączenia TCP w trybie Control only by HTTP Client

1-połączono z serwerem -socket otwarty

2-odebrano dane z serwera

3-połączenie zakończone

100-brak połączenia z serwerem

Sterowanie modułem w trybie Control only by HTTP GET polega na wysłaniu do modułu odpowiedniej komendy protokołem http.

http://192.168.111.15/status.xml?

Lp

Komenda

Nazwa

Opis

1

enable

Enable RFID

Załączenie anteny w module RFID

http://192.168.111.15/status.xml?enable=1

Wyłączenie anteny w module RFID

http://192.168.111.15/status.xml?enable=0

2

resetFlag

Reset Flag

Po uruchomieniu lub resecie modułu flaga ustawiona na 1.

Skasowanie flagi resetu

http://192.168.111.15/status.xml?resetFlag=0

3

releaseId

Release ID

Skasowanie flagi odczytu i oczekiwanie na zbliżenie tagu RFID

http://192.168.111.15/status.xml?releaseid=1

4

led

Led control

Załączenie diody sygnalizacyjnej

led=TimeOn,TimeOff,Cnt

TimeOn*0,1 sekundy, TimeOff*0,1 sekundy

http://192.168.111.15/status.xml?led=5,3,4

Załączenie led na 0,5 sekundy, wyłączenie na 0,3 sekundy i powtórzenie sekwencji 4 razy

5

buzz

Buzzer control

Załączenie diody sygnalizacyjnej

led=TimeOn,TimeOff,Cnt

TimeOn*0,1 sekundy, TimeOff*0,1 sekundy

http://192.168.111.15/status.xml?buzz=5,3,4

Załączenie sygnalizatora akustycznego na 0,5 sekundy, wyłączenie na 0,3 sekundy i powtórzenie sekwencji 4 razy

Moduły Nano-RFID mogą być integrowane z własnym oprogramowaniem. Mogą pracować jako serwer (wybrana opcja Control only by HTTP GET) lub jako klient (wybrana opcja Control only by HTTP Client).

Tryb pracy serwer (Control only by HTTP GET):

W tym trybie host zewnętrzny łączy się do modułu i zarządza nim poprzez protokół http.

Host zarządzający musi cyklicznie odczytywać zasób status.xml z modułu Nano-RFID
i w zależności od stanu odczytanego z pliku xml wywoływać odpowiednie funkcje.

Po zbliżeniu tagu w pole odczytu w zasobie status.xml zostaną uzupełnione odpowiednie pola i moduł zablokuje możliwość odczytu do momentu wywołania funkcji releaseid powodującej przejście modułu do stanu oczekiwania na zbliżenie tagu.

Poprzez odpowiednie funkcje można zaświecić diodę LED sygnalizującą odczytanie karty, wygenerować sygnał dźwiękowy itp.

Wadą takiego rozwiązania jest konieczność cyklicznego odczytywania zasobu status.xml modułu.

Tryb pracy klient (Control only by HTTP Client):

W tym trybie po poprawnym odczycie tagu rfid moduł automatycznie łączy się do serwera i wysyła dane o odczytanym tagu na odpowiedni zasób serwera (metodą HTTP GET). W odpowiedzi mogą zostać pobrane informacje o stanie diody LED lub sygnalizatora dźwiękowego.

Zaletą tego trybu pracy jest to, że bezpośrednio po odczycie karty moduł sam wysyła kod do serwera lub aplikacji sterującej.

Przykładem może być zapisanie do bazy mysql lub pliku na serwerze odczytanego tagu rfid, numeru MAC czytnika oraz czasu odczytu.

Warto zaznaczyć, że urządzenie posiada opcję aktualizacji oprogramowania, które w najnowszej wersji jest udostępnione w zakładce Pobierz

Dokumentacja Nano RFID

Przejdź do sklepu

Nasza strona korzysta z plików Cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close