Nano RFID – odczyt tagów RFID Unique przez LAN

Miniaturowy moduł Nano RFID  służy do odczytu transponderów w standardzie UNIQUE.  Został zaprojektowany z myślą o integracji z dowolnym oprogramowaniem klienta. Komunikacja z modułem odbywa się przez sieć LAN.

Kod odczytany z tagu jest dostępny przez:

  • wbudowany serwer www, przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej (preferowane przeglądarki to MOZILLA FIREFOX, OPERA, CHROME),
  • protokół HTTP w trybie serwer,
  • protokół HTTP w trybie klient,
  • protokół MODBUS TCP,
  • protokół SNMP.

Po podłączeniu do sieci i krótkiej konfiguracji urządzenie jest gotowe do pracy.

Urządzenie pozwala Użytkownikowi skonfigurować usług, które mają być aktywne:

  • Enable Modbus TCP Protocol – włączenie serwera Modbus TCP,
  • Enable SNMP – włączenie obsługi protokołu SNMP,
  • Control only by HTTP GET – wybranie trybu pracy modułu jako serwer HTTP,
  • Control only by HTTP Client – wybranie trybu pracy modułu jako klient HTTP,
  • Enable TFTP Bootloader – włączenie bootloader’a.

Protokół SNMP umożliwia pobranie odczytanego numeru ID tagu. Dodatkowo, moduł umożliwia wysyłanie komunikatów TRAP po poprawnym odczycie tagu RFID.

Aby odczytać aktualny stan modułu przez protokół HTTP można w przeglądarce internetowej odwołać się do podstrony np. http://192.168.111.15/status.xml. Zostanie wyświetlony zasób w formacie XML opisujący podstawowe informacje:

<status>
<netbios>NANO RFID</netbios>
<mac>00:00:00:00:00:00</mac>
<id>8500c2b4a8</id>
<newId>0</newId>
<cnt>1</cnt>
<resetFlag>1</resetFlag>
<enable>1</enable>
<httpClientStatus>0</httpClientStatus>
</status>
SekcjaOpis
netbios >> NANO RFID Nazwa NETBIOS modułu
mac >> 00:00:00:00:00:00MAC adres modułu
id >> 8500c2b4a8Ostatni odczytany kod z tagu RFID w formacie heksadecymalnym
newId >> 0W trybie Control only by HTTP GET:
1 - odczytano nowy tag RFID,
0 - nie odczytano nowego tagu RFID.
cnt >> 1Liczba odczytanych tagów RFID od resetu urządzenia
enable >> 11 - moduł radiowy załączony,
0 - moduł radiowy wyłączony.
resetFlag >> 11 - nastąpił reset modułu
httpClientStatus >> 0Aktualny stan połączenia TCP w trybie Control only by HTTP Client:
1 - połączono z serwerem - socket otwarty,
2 - odebrano dane z serwera,
3 - połączenie zakończone,
100 - brak połączenia z serwerem.

Sterowanie modułem w trybie Control only by HTTP GET polega na wysłaniu do modułu odpowiedniej komendy protokołem HTTP.

http://192.168.111.15/status.xml?

LpKomendaOpis
1enableZałączenie anteny w module RFID
http://192.168.111.15/status.xml?enable=1
Wyłączenie anteny w module RFID
http://192.168.111.15/status.xml?enable=0
2resetFlagPo uruchomieniu lub resecie modułu flaga ustawiona na 1.
Skasowanie flagi resetu
http://192.168.111.15/status.xml?resetFlag=0
3releaseIdSkasowanie flagi odczytu i oczekiwanie na zbliżenie tagu RFID
http://192.168.111.15/status.xml?releaseid=1
4ledZałączenie diody sygnalizacyjnej
led=TimeOn,TimeOff,Cnt

TimeOn*0,1 sekundy, TimeOff*0,1 sekundy
http://192.168.111.15/status.xml?led=5,3,4
*Załączenie led na 0,5 sekundy, wyłączenie na 0,3 sekundy i powtórzenie sekwencji 4 razy
5buzzZałączenie generatora dźwiękowego
buzz=TimeOn,TimeOff,Cnt
TimeOn*0,1 sekundy, TimeOff*0,1 sekundy
http://192.168.111.15/status.xml?buzz=5,3,4
Załączenie sygnalizatora dźwiękowego na 0,5 sekundy, wyłączenie na 0,3 sekundy i powtórzenie sekwencji 4 razy

Moduły Nano RFID mogą być integrowane z własnym oprogramowaniem. Czytnik może zostać skonfigurowany jako serwer (wybrana opcja Control only by HTTP GET) lub jako klient (wybrana opcja Control only by HTTP Client).

Tryb pracy serwer (Control only by HTTP GET):

Host zarządzający musi cyklicznie odczytywać zasób status.xml z modułu Nano RFID i w zależności od stanu odczytanego z pliku xml wywołuje odpowiednie funkcje.

Po zbliżeniu tagu w pole odczytu modułu w zasobie status.xml zostaną uzupełnione odpowiednie pola i moduł zablokuje możliwość odczytu kolenego tagu do momentu wywołania funkcji releaseid powodującej przejście modułu do stanu oczekiwania na zbliżenie tagu.

Przez odpowiednie funkcje można zaświecić diodę LED sygnalizującą odczytanie karty, wygenerować sygnał dźwiękowy itp.

Wadą takiego rozwiązania jest konieczność cyklicznego odczytywania zasobu status.xml modułu.

Tryb pracy klient (Control only by HTTP Client):

W tym trybie po poprawnym odczycie tagu RFID moduł automatycznie łączy się do serwera i wysyła dane o odczytanym tagu na odpowiedni zasób serwera (metodą HTTP GET). W odpowiedzi mogą zostać pobrane informacje o stanie diody LED lub sygnalizatora dźwiękowego.

Zaletą tego trybu pracy jest to, że bezpośrednio po odczycie karty moduł sam wysyła kod do serwera lub aplikacji sterującej.

Przykładem może być zapisanie do bazy MySQL lub pliku na serwerze odczytanego tagu RFID, numeru MAC czytnika oraz czasu odczytu.

Przejdź do sklepu

Nasza strona korzysta z plików Cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close